Ordbok för könsneutralt språk

Inklusivt och könsneutralt språk är inte bara att respektera någons pronomen. Det beskriver också deras jobb, position, relation osv. på ett sätt som inte förutsätter deras könsidentitet. Alla brandmän är inte män. Inte alla gifta är ”man” och ”fru”.

När du hänvisar till någon vars könsidentitet du inte känner till, till en grupp av människor med blandade könstillhörigheter, och särskilt till ickebinära människor som uttryckligt föredrar dem, bör du använda de neutrala formerna.

Nedan presenteras en ordbok över ord att hålla utkik efter. Du kan bidra och lägga till egna förslag.

Dela: