Frågor och svar

Vårt uppdrag

Vi kämpar för frihet, respekt och inklusivitet i språket.

  • Frihet – så att alla för sig själva kan använda de pronomen som de känner beskriver dem bäst.
  • Respekt – så att andras pronomen respekteras.
  • Inklusivitet – så att när vi hänvisar till en person vi inte känner eller till en grupp personer så antar vi inte deras könsidentitet och utesluter dem inte av någon anledning.
Vad är icke-binär?

Kön är mycket mer komplicerat än man/kvinna. Även från en rent biologisk synpunkt kan vi urskilja kromosomalt kön, genetiskt kön, hormonellt kön, fenotypiskt kön... De överensstämmer inte nödvändigtvis med varandra, och de måste inte vara binära. (mer info här). Och när vi kommer till den kulturella aspekten så är "könsidentitet" en social konstruktion. Beroende på tid och plats så kan att vara "en kvinna" eller "en man" ha radikalt olika innebörder för ens rättigheter, skyldigheter, normer… I Europa brukade män ha på sig klackskor och tights, ursprungsfolket i Nordamerika har under århundraden erkänt ett tredje kön, (two-spirit), detsamma gäller för samer, indier m.fl.

Ickebinär är ett paraplybegrepp som beskriver en identitet hos människor som inte passar in i den binära man- och kvinnosärskiljningen. Det inkluderar till exempel människor som är agender, gender fluid, demitjejer, demikillar, och många många fler.

Ickebinär behöver inte betyda något som är ”emellan” maskulinitet och femininitet. Det är mer som något ”utanför” det. Ickebinära människor måste inte vara androgyna, måste inte ha könsneutrala pronomen, osv. Det handlar om att vara fri från könsroller, inte att skapa nya.

Varför borde jag respektera en främlings pronomen?

Att tilltala/referera till människor på det sätt som de vill bli tilltalade är grundläggande för sociala relationer. Du skulle inte normalt kalla Lena för "Kerstin", du skulle inte vägra använda "sir"/"madam" när du pratar med din chef, osv. Och det finns människor som inte vill bli kallade varken “han” eller “hon”. Om du inte accepterar det, så är det du som upplevs som respektlös.

"Märkliga pronomen" blir helt naturliga när vi väl har vant oss vid dem.

Detta pronomen är ju påhittat!

Ja. Ja det är de. Precis som varje ord i varje språk. Vissa ord är bara äldre än andra ord.

Hur vet jag hur jag ska referera till någon?

Du kan fråga! Ja, det kanske är lite obekvämt, men ju mer vi gör det, desto mer normalt blir det. Om vi kan fråga om någons namn borde vi också kunna fråga om någons pronomen.

(Men snälla, fråga inte "är du tjej eller kille?”. Denna fråga indikerar att det bara finns två korrekta svar, och kan tolkas som en osund nyfikenhet om den tillfrågades könsorgan. Istället kan du helt enkelt fråga "vad är dina pronomen?" eller "hur vill du att jag refererar till dig?")

Det är även viktigt att normalisera att själv berätta för andra om dina pronomen när du presenterar dig. “Hej, jag heter Mikael, han”. Det är inte svårt - men i mötet med transpersoner och ickebinära personer betyder det så mycket! På nätet är det ännu enklare: skriv bara dina pronomen (eller en länk till exempel från vår hemsida) i din profil eller e-postsignatur.

Kom även ihåg att många människor kanske använder olika namn och olika uppsättningar med pronomen beroende på situation. De kanske inte är ute inför sina kollegor ännu, men inför vissa vänner är de bekväma med att leva som sitt sanna jag. Ha detta i åtanke. Du skulle kunna fråga "vilka pronomen bör jag använda framför din chef/kollega?", osv.

Vissa kommer att svara med flera pronomen, t.ex. “han/hon” eller “hen/han”. Det innebär att de gillar alla de alternativen. Oftast är den första det pronomen som de föredrar mest.

Använder någon verkligen dessa pronomen?

Ja! Miljoner ickebinära jorden runt. Alla pronomen listade här har någon som verkligen använder dem i sitt vardagsliv.

Är dessa ickebinära pronomen godkända av någon auktoritet?

Språk är inte någon uråldrig magi som är skriven i sten. Det är bara ett verktyg som vi använder för att kommunicera. När vi förändras som samhälle, och världen omkring oss förändras, så justerar vi språket vi använder för att bättre kunna beskriva nutiden. Vi är språkets användare. Vi, tillsammans, är auktoriteten på hur vi vill använda språket.

Ordböcker tar lite tid på sig innan de börjar inkludera förändringar, vilket inte gör förändringen illegitim i sig. Så småningom hamnar de nya formerna av språket i ordböckerna, om de används tillräckligt ofta. Merriam Webster, till exempel, accepterar på engelska användningen av singular “they” som ett ickebinärt pronomen.

Du kan även läsa akademiska artiklar om neopronomen.

Varför ska jag ha mina pronomen i min profil på sociala medier?

Om du är cis (= inte trans) och använder „han” eller „hon” som matchar din könsidentitet, Så kanske du tänker att dina pronomen är självklara. Och ja, det kanske är sant – så länge som ditt namn är nämnt i bion (och är traditionellt manligt eller kvinnligt) eller om du har en bild på dig som profilbild. Många människor har inte det – så det är svårt att gissa vad de vill bli kallade.

Men det handlar också om något mer än det: dina pronomen kanske är ”självklara”, men det är inte allas. De vill bli adresserade korrekt, oavsett om de "passerar" som sin könsidentitet eller inte, oavsett om de har transitionerat eller ej (eller om de vill transitionera alls). Ickebinära personer ser oftast “inte ickebinära ut”, vi är inte skyldiga till andra att vara helt androgyna.

Att dela våra pronomen är väldigt viktigt för transpersoner, ickebinära och könsavvikande personer. Tyvärr gör det även att vi sticker ut. Men om andra som är cis också gör detsamma, är det väldigt uppskattat av oss. Det gör att vi känner oss mer bekväma, trygga och välkomna (fler anledningar här).

Kan jag ändra mina pronomen?

Självklart! Ingen blir förvånad när någon förändrar sin åsikt, stil, fritidsintressen... Så varför vore det märkligt att någon upptäcker en del av sin identitet, slutar att tycka om sitt namn, upptäcker ett begrepp som passar dem väl, osv?

Är det konstigt att jag har svårt att vänja mig vid mina egna nya pronomen?

Inte alls! Efter många års användning av det pronomen som använts sedan födelsen är det lätt att glömma bort sig när man byter till något nytt.

Pronomen ≠ könsidentitet. Din identitet kommer inte att drastiskt förändras bara för att du blev förvirrad en gång när någon kallade dig "hen". Oroa dig inte. Experimentera. Hitta vad som passar dig bäst.

Varför borde jag inte säga “föredragna pronomen”?

För denna fras påstår att någons pronomen är bara påhitt. Ifall någon bara “föredrar” att bli kallad för henne, så kommer väl han inte känna sig så dåligt, ifall jag kallar honom för han, eller hur? De ser ju ut som en kille, trots allt, så det kommer att vara mycket enklare för mig!

Nej! Det är våra pronomen, Inte våra “föredragna pronomen”. Det är vårt namn, inte våra “föredragna namn”. Ifall du bryr dig om dina trans och ickebinära vänner och de som står dig nära så tilltala dem på rätt sätt.

Varför borde jag inte säga “könspronomen”?

För att kön ≠ pronomen. Pronomen är bara grammatik. Ickebinära folk kan använda binära pronomen, vissa lesbianer använder han/honom för kulturella anledningar, osv.

Säg helt enkelt “pronomen”.

Kan du lägga till den här flaggan? Kan du ta bort den här flaggan?

Nej.

Att underhålla en hel lista av flaggor och läggningar är en ökande tidskonsumerande arbete för vårt team. Det är dessutom en utmaning att filtrera ut trolls och vandalism från legitima, hjälpsama individer. Vi vill inte vara identitetspoliser, men vi vill inte spendera all vår tid på att underhålla flagor heller. Detta är ett projekt om språk och pronomen, trots allt, och inte om flaggor. De är bara en bonus.

Vi har gjort vårt bästa för att välja en lista av flagor som är mest känd bland människor och såsom vi uppfattar det, är allmänt accepterat. Vi planerar inte att göra listan större eller mindre.

Vi är medvetna att några flaggor kanske inte är populära bland några. (ex. en historik av TERFs som har försökt att ta över termen och göra den transfobisk, för att den har många förvirrande definitioner, Eller till och med på grund av att den har aspekter av liv från en mytisk karaktär.) Vi är queer och trans vi själva, vi bryr oss om våra trans syskon. Tyvärr så är det verkligen svårt att göra sådana beslut när vi får ett meddelande från trans personer som frågar om att få en flagga som de uppriktigt identifierar sig med, och också från andra trans personer som ber om att få den borttagen för att det skadar trans personer. Det är inte som att det finns historia för varje läggning är uppenbar eller att det finns en auktoritär källa att kolla upp det på. Och även ifall queerphobes försöker att göra vissa termer sårande för andra, så tror vi på denna gemenskaps styrka att ta tillbaka de hatfulla termerna.

Ifall du inte gillar en flagga, använd den inte. Ifall din flagga saknas, ladda upp den bara. (den kommer att bli märkt som användargenererad för att lindra vandalism).

Mina pronomen finns inte på listan

Det finns en generator på hemsidan, du kan skapa en länk till vilket set av pronomen som helst.

Du kan dessutom skapa en lista av de tre formerna genom att använda snedstreck, ex. hen/henom/hens.

Dela: