Vi står med Ukraina.
Så här kan du hjälpa dem.

Vad innebär pronomen?

Vi har alla pronomen. Pronomen är de ord som vi använder istället för att säga någons namn. De flesta använder “han/honom” eller “hon/henne”, så vi antar ofta automatiskt vad vi ska kalla någon baserat på deras utseende. Men det är faktiskt inte så enkelt…

Könsidentiteter är komplicerat. Vissa människor “ser inte ut som” deras könsidentitet. Vissa föredrar att bli kallade för något annat än vad man först skulle anta. Vissa personer passar inte in i det binära “man” eller “kvinna” och föredrar ett mer neutralt språk.

Detta verktyg låter dig dela en länk till dina pronomen, med exempelmeningar, så att du kan visa andra vad du föredrar att bli kallad.

Varför spelar det någon roll? På grund av enkel mänsklig anständighet. Du skulle inte kalla Lena för ”Kerstin” bara för att du gillar det namnet mer. Eller för att ”hon ser ut som en Kerstin, tycker jag”. Eller inte ens om hon har namnet ”Kerstin” på sitt födelsebevis, men hon verkligen hatar det och föredrar att man kallar henne ”Lena”. Och det är samma sak med pronomen – om du inte vill vara oartig mot någon, gör du bäst i att benämna dem korrekt. Den enda skillnaden är att vi oftast vet namn, men inte pronomen. Vi presenterar oss själva med vårt namn, men inte med våra pronomen. Låt oss ändra på det!

Vi firar:

September 24 2022

  • Månad för suicidprevention
Queerkalender

Vårt uppdrag

Vi kämpar för frihet, respekt och inklusivitet i språket.

  • Frihet – så att alla för sig själva kan använda de pronomen som de känner beskriver dem bäst.
  • Respekt – så att andras pronomen respekteras.
  • Inklusivitet – så att när vi hänvisar till en person vi inte känner eller till en grupp personer så antar vi inte deras könsidentitet och utesluter dem inte av någon anledning.

Contribute

Pronouns.page is an open-source project created by volunteers. You can add your contribution too! Here's some areas where we'd appreciate your help. Active contributors will be invited to join our team.

Add entries

Many sections of the website (nouns, queer terminology, inclusive dictionary…) have an option to add and edit entries. If you think something's missing or incorrect, don't hesitate to submit your entry.

Create a new language version

Instructions for creating a new language version are available here. Before starting, please contact us to coordinate with others that might be working on it too.

Add or correct translations

A translation string is missing or incorrect? Click on “Propose translations” in the footer and follow instructions.

Submit a pull request

Technical tasks are managed on this kanban board. Just pick an unassigned task from the “To Do” column, assign it to yourself and start working on it. Don't hesitate to ask questions.